Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

jarekpolskezbaw
22:06
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSanderke Sanderke
22:05
jarekpolskezbaw
22:05
5516 a740
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaxmissingx xmissingx
jarekpolskezbaw
22:05
Zapytali się mnie czy żałuje, że go poznałam.. Zastanowiłam się i odrzekłam: Nie. Gdyby nie on, nie zaznałabym tej chwili szczęścia, śmiechu i innych rzeczy, które teraz wspominam z uśmiechem. Mimo że się nacierpiałam – nie żałuję.
Reposted fromdonniedarco donniedarco viacrambie crambie
jarekpolskezbaw
22:05
8223 35b5
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaxmissingx xmissingx
22:04
0328 3afa 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viakunegunda kunegunda
jarekpolskezbaw
21:59
Jeśli chcesz mnie dobić zrób to teraz, bo gdy już się podniosę nikt więcej tego nie zrobi.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrambie crambie
jarekpolskezbaw
21:58
Mogłeś być tym który zabierze wszystkie moje kłopoty.
— ale nie byłeś.
Reposted fromtereseek tereseek viavariance variance
jarekpolskezbaw
21:55
9719 cabf 500
Reposted fromarrependimento arrependimento viaapatia apatia
jarekpolskezbaw
21:54
3358 1e10
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabobinozaur bobinozaur
jarekpolskezbaw
21:54
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viateskniezatoba teskniezatoba
jarekpolskezbaw
21:54
Między kobietą a mężczyzną jest tylko to podobieństwo, że przez całe życie potrafią kochać jednego mężczyznę - to znaczy, że ona kocha jego, a on siebie.
— Magdalena Samozwaniec
Reposted fromsilkdreams silkdreams viacrambie crambie
jarekpolskezbaw
21:53
Samotność mnie pustoszy, towarzystwo mnie męczy.
— Fernando Pessoa, Księga Niepokoju
Reposted fromtwice twice viapotrzask potrzask
jarekpolskezbaw
21:53
6460 ea22
Reposted fromsoSad soSad viazuuz zuuz
jarekpolskezbaw
21:53
0013 1ccd 500
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaxmissingx xmissingx
jarekpolskezbaw
21:53
5269 1077
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
jarekpolskezbaw
21:52
9957 35a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakunegunda kunegunda
jarekpolskezbaw
21:52
6604 0f61
Reposted fromkaraibski karaibski viavariance variance
21:52
2701 d9a1
Reposted fromtwice twice viadzony dzony
jarekpolskezbaw
21:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl